تبلیغات
تحقیقات علوم - نکات مربوط به دستگاه عصبی محیطی

نکات مربوط به دستگاه عصبی محیطی

نویسنده : سیده نرجس قوام دوشنبه 18 آذر 1392 09:01 ب.ظ  •   

نکات مربوط به دستگاه عصبی محیطی

نکات

1-     گیرنده های حسی در واقع نورون های تمایز یافته ای هستند که محرک ها را شناسایی و تشخیص می دهند و اثر آنها را به پیام عصبی تبدیل می کنند.

2-     گیرنده ی درد: در همه ی بافت ها بجز مغز وجود دارد و در همه جانداران نیز وجود دارد و فراوانترین گیرنده است

3-      در جانوران گیرند های پوستی دندریت هایی هستند که توسط پوششی از بافت پیوندی احاطه شده اند.(حرکت پیام عصبی ابتدا از دندریت شروع و سپس به جسم سلولی و در انتها به اکسون و پایانه های انتهایی آن می رسد).

4-      انتهای گیرنده ی درد فاقد غلاف پیوندی است! که گیرنده ی درد توسط محرک هایی از قبیل: سرمای شدید ، گرمای شدید و ضربه و ...تحریک می شوند و در واقع این گیرنده ها هستند که نقش محافظتی دارند و انواع انعکاس ها(انعکاس نخاعی) پس از تحریک این گیرنده ایجاد می شوند.

5-     احساس درد در قشر خاکستری مغز تفسیر می شود و در واقع قشر خاکستری مغز محلی است که پیام های حسی که اعصاب حسی منتقل کرده اند تفسیر می شوند.

6-     گیرنده های مکانیکی: گیرنده های مکانیکی در برابر لمس ، فشار ، کشش و حرکت در ماهیچه ها واکنش نشان می دهند و دما بر روی این نوع گیرنده تاثیری ندارد.

7-      گیرنده های مکانیکی در دیواره برخی رگ های خونی وجود دارند که نسبت به فشار خون حساس اند.

8-      در میان گیرنده های پوست، گیرنده ی درد نسبت به سایر گیرنده ها سطحی تر است و گیرنده ی فشار در عمق بیشتری از پوست قرار دارد.

9-     مرکز اصلی تنظیم دمای بدن هیپوتالاموس است. دما گیرنده های دمایی را تحریک میکند که در درون بدن نسبت به دمای خون حساس هستند.

نکات چشم:

10- بینایی انسان نسبت به سایر حواس او کارآمد تر است.

11- لایه های کره چشم انسان از خارج به داخل عبارتند از:

الف-خارجی ترین لایه چشم صلبیه است که لایه ای محکم و سفید رنگ از بافت پیوندی است و در جلوی چشم شفاف می شود و قرنیه را بوجود می آورد که کار قرنیه همگرا کردن پرتوهای نور است.

      ب- لایه میانی کره چشم  مشیمیه نام دارد که رنگدانه دار و نازک است و دارای عروق خونی است و عنبیه را می سازد که بخش رنگی چشم است  و به علت داشتن ملانین نور را جذب و مانع از انعکاس آن می شود و عنبیه دارای ماهیچه هایی است که باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک که در وسط عنبیه قرار دارد می شود, و دارای دو نوع ماهیچه است . که این عمل تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک(آرامش) هم صورت می گیرد.

       ج- داخلی ترین لایه چشم شبکیه است که بسیار نازک و شامل گیرنده های نوری و نورون هاست.

12-   دو نوع گیرنده نوری در شبکیه وجود دارد که عبارتند از:

 الف-  سلول های استوانه ای شبکیه در نور ضعیف فعالند.

ب-  سلول های مخروطی در نور زیادفعالند به دقت و تیز بینی فرد کمک می کند.

12- نقطه ای از شبکیه که در آن اعصاب بینایی از کره ی چشم خارج می شوند نقطه ی کور می گویند.

13-  فضای پشت عدسی چشم را ماده ای ژله ای و شفاف پر می کند به نام زجاجیه که باعث حفظ شکل کروی چشم می شود.

14-  فضای جلوی عدسی را ماده ای شفاف به نام زلالیه پر می کند و خود زلالیه بوسیله ی مویرگ ها ترشح می شود(به خارج از رگ منتقل می شود) و نقش آن تغذیه و اکسیژن رسانی به قرنیه(مربوط به صلبیه) و عنبیه(مربوط به مشیمیه)و عدسی است و همچنین جذب مواد دفعی آنها است.

15- تغییر قطر عدسی چشم با استفاده از ماهیچه های مژکی که به آن متصل هستند امکان پذیر است.

16-  وقتی به اشیا دور نگاه می کنیم قطر عدسی کم می شود و قطر عدسی به هنکام نگاه کردن به اشیا نزدیک قطور تر و بزرگ تر می شود.

17-  تغییر اندازه عدسی چشم به این جهت انجام می شود که تصویر در هر صورتی بر روی شبکیه قرار گیرد که همان عمل تطابق است. تغییر قطر عدسی به علت انقباض جسم مژگانی انجام می شود.

18 - بیمار های چشم:

19- در پیر چشمی عدسی چشم سفت و قدرت تطابق آن کاهش پیدا میکند

         20- با افزایش سن ممکن است عدسی چشم کدر شود و به تدریج بینایی کاهش یابد که این بیماری آب مروارید است.

     21- اگر کره ی چشم بیش از اندازه بزرگ شود تصویر اشیاء دور در جلوی شبکیه تشکیل می شود که در این صورت فرد توانایی دیدن اشیاء نزدیک را دارد و به همین دلیل به آن نزدیک بینی می گویند.

       22- اگر کره ی چشم بیش از اندازه کوچک شود تصویر اشیائ نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می شود و چنین فردی تصویر اشیا دور را میتواند ببیند که به ان دور بین می گویند.

        23- در دوربینی چون چشم بیش از اندازه کوچک است و تصویر اشیاء نزدیک در پشت چشم تشکیل می شود برای قرار دادن تصویر بر روی شبیکه از عدسی محدب (همگرا)استفاده می شود تا فاصله ی کانونی کمتر شود.

          24- در نزدیک بینی اندازه چشم بیش از حد بزرگ است و تصویر اشیا دور در جلوی شبکیه تشکیل می شود به همین منظور از عدسی مقعر(واگرا) استفاده می شود تا فاصله ی کانونی افزایش یابد.

          25-در بیماری آستیگماتیسم سطح عدسی یا قرنیه انحنای یکنواختی ندارد و تصویر بر روی یک نقطه از شبکیه متمرکز نمی شود و در این نوع بیماری برای بهبود بینایی از عینک هایی استفاده می شود که عدم یکنواختی را جبران می کند...

         26-  تر تیب عبور نور از چشم: قرنیه – زلالیه – مردمک – عدسی – زجاجیه – شبکیه

           27- - نور وقتی از محیطی وارد محیطی با چگالی متفاوت می شود شکست پیدا می کند نور در مسیر خود تا شبکیه چهار بار شکست پیدا می کند: 1- نور از هوا وارد قرنیه می شود.2- از قرنیه وارد زلالیه می شود.3- از زلالیه وارد عدسی می شود.4- از عدسی وارد زجاجیه می شود.

 

نکات گوش:

 

1- استخوان گیجگاهی نقش محافظتی دارد برای مجرای شنوایی و گوش درونی و میانی...

2- گوش شامل سه بخش : الف- گوش بیرونی     ب- میانی   ج- درونی  است.

3- گوش بیرونی شامل: لاله گوش و مجرای گوش است که کار جمع آوری صدا و انتقال آن را به گوش بر عهده دارد...نقش موهای گوش تصفیه هواست...و همچنین غده های عرق تغییر شکل یافته درون مجرا ماده ای موم مانند ترشح می کنند که از ورود مواد خارجی به گوش جلوگیری می کنند..

4-شیپور استاش هوا را بین گوش درونی و حلق انتقال می دهد تا فشار در دو طرف پرده ی صماخ یکسان باشد.

1-                 گیرنده های شنوایی و بخش تعادلی گوش به ترتیب عبارتند از حلزون گوش و مجاری نیم دایره...پیام هایی که از گوش خارج می شوند به دو دسته تقسیم می شوند بخشی به لوب گیجگاهی به منظور تفسیر منتقل می شوند و دیگری که مر بوط به بخش تعادل گوش است به لوب    منتقل می شود. قسمتهایی از گوش که سلول های آنها مژک دارند : حلزون گوش که گیرنده های مکانیکی(سلول ها ی مژک دار) آن با ارتعاش مایع حاصل از ایجاد امواج صوتی، تحریک می شود و به منظور تفسیر به لوب گیجگاهی فرستاده می شوند و مجاری نیم دایره هم سلول های مژک دار دارد که بر اساس مقدار و جهت حرکت سر مایع حرکت می کند و پیام ها تولید می شوند ودر نهایت به مخچه  فرستاده می شوند.

2-     ترتیب استخوان های گوش میانی از طرف پرده ی صماخ به سمت داخل گوش و به سمت پرده ی بیضی : چکشی – سندانی – رکابی . نقش این استخوان ها تشدید ارتعاشاعت و منتقل کردن به پرده ی بیضی است.

چند نکته دیگر:

 

1-     نوک زبان بیشترین حساسیت را نسبت به مزه شیرینی دارد .

2-      قسمت عقبی زبان هم نسبت به مزه تلخی بیشترین حساسیت را دارد.

3-     گیرنده های شوری هم بیشتر در اطراف نوک زبان حضور دارند.

4-     با حل شدن مولکول های غذا در بزاق این مولکول ها به پروتئین های غشایی سلول گیرنده متصل می شود و در نتیجه این سلول ها پیام عصبی تولید می کنند و پیام عصبی به سوی مغز فرستاده می شود( از طریق اعصاب حسی).

5-      محل گیرنده ی بویایی در سقف حفره ی بینی قرار دارد. پردازش اطلاعات بینایی در لوب پس سری و در عقب جمجمه صورت می گیرد.

       6- حساس ترین گیرنده مربوط به شاخ جنس نر نوعی پروانه ابریشم است. ساده ترین گیرنده ی نوری در پلاناریا وجود دارد که چشم جامی شکل نام دارد. خرچنگ ها و اغلب حشرات چشم مرکب دارند که شمامل واحد هایی است که هر واحد مستقل خود دارای یک قرنیه و یک عدسی مجزا است که نور را بر روی تعدادی سلول گیرنده متمرکز می کند.

 آخرین ویرایش: دوشنبه 18 آذر 1392 09:18 ب.ظ

سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:29 ق.ظ
ブランドコピージーンズを大特集!スーパーコピージーンズメンズの品質へ追い求めのお客様でも満足で
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:28 ق.ظ
スーパーコピーブランドのNランク最高品質スーパーコピー時計専門販売サイト
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:27 ق.ظ
ブランドスーパーコピー代引き、ブランドコピー通販、ブランド激安専門店
چهارشنبه 28 فروردین 1398 08:18 ق.ظ
世界最高級ブランドルイヴィトンコピー、エルメスコピー、グッチコピー、シャネル コピー、バーバーリコピー
جمعه 17 فروردین 1397 07:46 ب.ظ

Kudos. A good amount of stuff.

buy online cialis 5mg cialis for sale in europa prix cialis once a da achat cialis en itali callus cialis dosage recommendations cialis professional yohimbe cialis online 200 cialis coupon generico cialis mexico
جمعه 3 فروردین 1397 04:12 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
buying brand cialis online can i take cialis and ecstasy canadian cialis generic for cialis cialis 200 dollar savings card cialis uk next day cialis cost sublingual cialis online click here take cialis cialis generico
سه شنبه 28 شهریور 1396 04:14 ق.ظ
I constantly spent my half an hour to read this webpage's
content everyday along with a cup of coffee.
شنبه 18 شهریور 1396 08:29 ب.ظ
اوه خدای من! شخص شگفت انگیز! خیلی ممنونم، با این حال من
دارم با RSS شما مشکل دارم من نمی فهمم
دلیل اینکه من نمی توانم به آن بپیوندم آیا کسی دیگری با مشکالت RSS مشابه دارد؟
هر کس که راه حل را می داند می تواند با مهربانی پاسخ دهد؟ با تشکر!!
شنبه 18 شهریور 1396 07:51 ب.ظ
امروز من با فرزندانم به ساحل رفتم. من یک پوسته دریا پیدا کردم و
آن را به دختر 4 ساله من داد و گفت: "اگر می توانید این گوش را گوش کنید، می توانید اقیانوس را بشنوید." او گذاشت
پوسته به گوش او و فریاد زد. یک خرچ درهم و برهم در داخل وجود داشت
او گوشش را خم کرد او هرگز نمیخواهد برگردد! LoL من می دانم که این کاملا خاموش است
موضوع اما مجبور شدم به کسی بگویم
شنبه 18 شهریور 1396 08:56 ق.ظ
من کاملا دوست دارم به دنبال یک پست که باعث می شود مردم فکر می کنم.
همچنین، ممنون که به من اجازه اظهار نظر دادین!
جمعه 17 شهریور 1396 09:19 ب.ظ
همسر من و من از یک آدرس وب دیگر از اینجا گول زدیم و فکر کردم ممکن است چیزها را بررسی کنم.

من دوست دارم آنچه را که ببینم اکنون دنبالش می کنم. به دنبال چک کردن صفحه وب خود برای
دومین بار
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:00 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice within this article!
It's the little changes which will make the greatest changes.
Thanks for sharing!
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:13 ب.ظ
Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading through your posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover
the same topics? Thank you!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:23 ق.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up. The
words in your post seem to be running off the screen in Opera.

I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The style and design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Many thanks
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 02:01 ب.ظ
Thank you for some other wonderful post. The place else may anyone get that type of info in such a perfect manner of writing?

I have a presentation next week, and I am on the search for such info.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:14 ق.ظ
Thank you for every other wonderful post. The place else may just anyone get that type of info
in such a perfect way of writing? I have a presentation subsequent week, and I'm on the look for such information.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:52 ق.ظ
Thanks for some other informative website.
The place else could I get that kind of information written in such an ideal means?

I have a project that I'm just now working on, and I have been on the glance out
for such information.
سه شنبه 15 فروردین 1396 04:35 ق.ظ
Undeniably consider that which you said. Your favorite
reason seemed to be on the internet the easiest factor
to bear in mind of. I say to you, I definitely get irked at the same time as people consider worries
that they plainly don't realize about. You controlled to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole
thing without having side-effects , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thank you
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر