تبلیغات
تحقیقات علوم - نکات دستگاه عصبی 33CNS

نکات دستگاه عصبی 33CNS

نویسنده : سیده نرجس قوام چهارشنبه 29 آذر 1391 08:29 ب.ظ  •   

دستگاه عصبی مرکزی

قسمت دوم

1-       وظایف دستگاه عصبی در ارتباط های متقبل بین نورون های آن وابسته است.

2-       در دستگاه عصبی دو بخش اصلی وجود دارد: 1- دستگاه عصبی مركزی 2- دستگاه عصبی محیطی

3-       دستگاه عصبی مركزی شامل مغز و نخاع است كه مركز نظارت بر اعمال بدن هستند.

4-       دستگاه عصبی مركزی اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر كرده و به آنها پاسخ می دهد.

5-       دستگاه عصبی مركزی از دو بخش 1- ماده‌ی خاكستری و 2- ماده‌ی سفید  تشكیل شده است.

6-       ماده ی خاكستری بیشتر محتوی جسم سلولی نورون ها است و ماده‌ی سفید از اجتماع بخش های میلین دار نورون ها تشكیل شده است.

7-       دستگاه عصبی محیطی شامل تعداد زیادی عصب است.

8-       هر عصب مجموعه‌ای از آكسون ها ، دندریت ها  و یا هر دوی آنها است كه دور آنها را غلافی پوشانده است.

9-       به آكسون ها یا دندریت های بلند تار عصبی گفته می شود.

10-   اعصاب محیطی خود سه دسته اند : 1- اعصاب حسی كه پیام های عصبی را از اندام ها به مغز می برند.   2- اعصاب حركتی كه پیام های عصبی را از از مغز و نخاع به ماهیچه ها یا غده ها می برند و 3- اعصاب مختلط كه مجموعی از تارهای حسی و حركتی هستند.

مغز

11-   مغز مركز اصلی پردازش اطلاعات دربدن است.

12-   مغز در حدود 100 میلیارد نورون دارد و به طور متوسط در یك فرد بالغ 5/1 كیلوگرم وزن دارد.

13-   افكار ، عواطف ، رفتار ، ادراك ، احساس  و حافظه از وظایف مغز هستند.

14-   مغز شامل چند بخش است كه عبارتند از 1- مخ 2- مخچه 3- ساقه‌ی مغز

مخ

15-   مخ بزرگترین بخش مغز است.

16-   مخ توانایی یادگیری ، حافظه ، ادراك ، و عملكرد هوشمندانه را دارد.

17-   مخ دارای یك لایه‌ی خارجی چین خورده ، با برآمدگی ها و شیار های بسیار است كه این لایه قشر مخ نامیده می شود.

18-   یك شیار عمیق و طولانی در وسط مخ ، آن را به دو نیمكره‌ی راست و چپ تقسیم می كند.

19-   نیمكره های مخ از طریق دسته‌ای از تارهای عصبی به نام جسم پینه‌ای ، به یكدیگر مرتبط می شوند.

20-   به طور معمول نیمكره‌ی چپ مخ اطلاعت حسی را از سمت راست بدن دریافت و حركات آن را كنترل می كند و بر عكس نیمكره‌ی راست ،‌اطلاعات حسی سمت چپ بدن را دریافت و حركات آن را كنترل می كند.

21-   همچنین هر یك از نیمكره ها ، كارهای مخصوص به خود نیز دارند.

22-   بیشتر پردازش اطلاعات حسی و حركتی در قشر خاكستری مخ انجام می گیرد كه لایه‌ی خارجی چین خورده و نازك مخ است .

23-   چین خوردگی های قشر مخ باعث افزایش سطح قشر مخ و در عین حال باعث می شوند كه مغز دردرون جمجمه جا بگیرد.

مخچه

24-   مخچه در پشت ساقه‌ی مغز قرار دارد و از د ونیمكره كه در وسط آن بخشی به نام كرمینه قرار دارد تشكیل شده است.

25-   مخچه مهمترین مركز هماهنگی و یادگیری حركات لازم برای تنظیم حالت بدن و حفظ تعادل است.

26-   مخچه اطلاعات لازم برای انجام وظیفه‌ی خود را از ماهیچه ها ، مفاصل ، پوست ، چشم ها و گوش و همچنین بخش هایی از مغز و نخاع كه مربوط به حركات بدن هستند دریافت می كند.

27-   مخچه با پیش بینی وضعیت بدن در لحظه ی بعد پیام هایی را برای مغز و نخاع می فرستد و موجب تصحیح و یا تغییر حركات بدن می شود.

28-   صدمه به مخچه باعث می شود كه فرد در هنگام راه رفتن تلو تلو بخورد و اعمال خود را به طور غیر ماهرانه انجام دهد . این فرد توانایی انجام حركات دقیق را ندارد ؛ نمی تواند یك خط مستقیم رسم كند و یا باچكش بر روی میخ بكوبد.

ساقه‌ی مغز

29-   ساقه‌ی مغز در قسمت پائینی مغز قرار دارد و از یك سو به نخاع منتهی می شود و از سوی دیگر ، به نیمكره های مخ و مخچه منتهی می شود.

30-   ساقه‌ی مغز خود شامل سه بخش 1- مغز میانی 2- پل و 3- بصل النخاع می باشد.

31-   ساقه‌ی مغز كه اطلاعات را درون دستگاه عصبی مركزی انتقال می دهند ، نقش مهمی در تنظیم فعالیت های بدن بر عهده دارند.

تالاموس و هیپوتالاموس و دستگاه لیمبیك

32-   در بالای ساقه‌ی مغز ، مراكز مهم تقویت و انتقال پیام عصبی وجود دارد كه اطلاعات را در بخش های مختلف مغز رد و بدل می كنند.

33-   یكی از این مراكز تالاموس است كه در پردازش اطلاعات حسی نقش مهمیدارد.

34-   اطلاعات حسی از اغلب نقاط بدن در تالاموس ها گرد هم می آیند ، تقویت می شوند و به بخش های مربوطه در قشر مخ فرستاده می شوند.

35-   در زیر تالاموس ، هیپوتالاموس قرار دارد كه به همراه بصل النخاع بسیاری از اعمال حیاتی بدن مانند تنفس و ضربان قلب را تنظیم می كند.

36-   هیپوتالاموس همچنینی مركز احساس تشنگی ، گرسنگی و تنظیم دمای بدن است و نیز اعمال غده های ترشح كننده‌ی هورمون ها را تنظیم می كند.

37-   تالاموس و هیپوتالاموس را شبكه ی گسترده‌ای از نورون ها ، به نام دستگاه لیمبیك به قسمت هایی ار قشر مخ ارتباط می دهند .

38-   دستگاه لیمبیك نقش مهمی در حافظه ، یادگیری و احساسات مختلف مانند رضایت ، عصبانیت و لذت بر عهده دارد.

نخاع

39-   نخاع درون ستوان مهره ها از بصل النخاع تا كمر امتداد دارد.

40-   نخاع مغر را به دستگاه عصبی محیطی متصل می كند. همچنین نخاع مركز برخی از انعكاس های بدن است.

41-   انعكاس ، پاسخ ناگهانی و غیر ارادی ماهیچه ها در پاسخ به محرك هاست.

42-   31 جفت عصب به نخاع متصل هستند.

43-   هر عصب نخاعی یك ریشه ی پشتی و یك ریشه ی شكمی دارد.

44-   ریشه های پشتی محتوی نورون های حسی اند كه اطلاعات را از گیرنده های حسی به دستگاه عصبی مركزی وارد می كنند.

45-   ریشه های شكمی محتوی نورون های حركتی اند كه پاسخ حركتی را از دستگاه عصبی مركزی به غده‌ها و ماهیچه ها ، منتقل می كنند.

46-   در برش عرضی نخاع دو بخش دیده می شود 1- بخشی در وسط از جنس ماده ی خاكستری كه شامل جسم سلولی نورون هاست  و 2- بخشی از جنس ماده‌ی سفید كه محتوی آكسون و دندریت نورون ها ایتو بخش خاكستری را در بر گرفته است.

47-   در بخش خاكستری نخاع ، نورون های رابط وجود دارند كه باعث ارتباط نورون ها با یكدیگر می شوند.

محافظت از دستگاه عصبی

48-   دستگاه عصبی مركزی مهره داران به چند طریق محافظت می شود 1- استخوان های جمجمه و ستون مهره ها 2- مغز و نخاع را پرده ای سه لایه ای به نام مننژ حفاظت می كند . 3- سد خونی - مغزی

49-   استخوان های جمجمه و ستون مهره ها ، جعبه ای محكم و استخوانی برای حفاظت مغز و نخاع به وجود می آروند.

50-   لایه های مننژ از خارج به سمت داخل عبارتند از 1- سخت شامه 2- عنكبوتیه 3- نرم شامه

51-   سخت شامه از جنس بافت پیوندی محكم است.

52-   لایه ی عنكبوتیه در زیر میكروسكوپ ظاهری شبیه با تارهای عنكبوت دارد و سخت شامه و نرم شامه را به هم متصل می كند.

53-   لایه ی داخلی نرم شامه است كه دارای مویرگهای خونی فراوان است و بافت عصبی را تغذیه می كند . همچنینی نرم شامه مایع مغزی – نخاعی را ترشح می‌كند.

54-   بین عنكبوتیه و نرم شامه فضایی وجود دارد كه از مایعی به نام مایع مغزی نخاعی پر شده است.

55-   مایع مغزی نخاعی نقش ضربه گیر دارد و از برخورد مغز و نخاع به استخوان ها در حین حركت ، جلوگیری می كند.

56-   سلول های پوششی دیواره ی مویرگ های مغزی ، فاقد منافذی هستند كه دربافت های دیگر دیده می شود . در نتیجه بسیاری مواد كه درمتابولیسم سلول های مغزی نقشی ندارند و نیز میكروب ها معمولاً نمی توانند وارد مغزشوند. ( سد خونی – مغزی )آخرین ویرایش: - -

شنبه 25 شهریور 1396 07:04 ب.ظ
Hi there Dear, are you really visiting this web site regularly, if so afterward you will absolutely get fastidious experience.
شنبه 14 مرداد 1396 12:49 ب.ظ
Its such as you read my thoughts! You seem to grasp a lot about this, such as you wrote
the guide in it or something. I feel that you just could do with
some p.c. to force the message home a bit, however other than that, that is wonderful blog.

An excellent read. I will definitely be back.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:48 ق.ظ
I just like the valuable info you supply on your articles.
I will bookmark your blog and take a look at again right here
regularly. I'm reasonably sure I'll learn plenty of new stuff right here!
Best of luck for the following!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:07 ق.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up and
let you know a few of the images aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same
outcome.
سه شنبه 5 دی 1391 08:07 ب.ظ
واقعا عالی بود!!!!!!!!!!!
یکشنبه 3 دی 1391 08:19 ب.ظ
سلام خانم قوام
بابت جزوه اینترنتی واقعا ممنون مارو از دست نوشتن راحت کردین!!!{ببخشید یادم نبود باید توصغحه3/3 نظربدم}
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر