تبلیغات
تحقیقات علوم - سوالات فصل هفتم زمین شناسی29

سوالات فصل هفتم زمین شناسی29

نویسنده : سیده نرجس قوام شنبه 7 بهمن 1391 07:34 ب.ظ  •   

سنگ ها

۱-پس از آزمایش‌های مختلف مشخص شده است که لایه‌ی ماسه سنگی شکل زیر دارای آثاری از نفت و گاز است. به همین علت می‌خواهند در این منطقه یک چاه حفر کنند. بهترین محل برای حفر چاه کدام محل است؟ علت را توضیح دهید.الف) ۱

ب) ۲

پ) ۳

ت) ۴

۲- رضا و علی با هم در گروه ابوعلی سینا در کلاس ۲/۲ مشغول بحث پیرامون نفت و محصولات نفتی بودند. علی گفت: امروزه مصرف نفت و محصولات مختلف آن مانند بنزین، پلاستیک و……. بسیار زیاد شده است واین باعث می‌شود که در آینده‌ی نزدیک ذخائر نفت کشور ما تمام شود. رضا ادامه داد: خوب این که مشکلی پیش نمی آورد. ما در جنوب و شمال کشور دریا داریم و در دریا هم موجودات مختلف زندگی می‌کنندکه در اثر مرگ آنها به سرعت در اعماق دریا نفت تشکیل می‌شود. شما با صحبت‌های رضا و علی موافق هستید یا خیر؟ برای هر کدام دلیل خود را بیان کنید.
۳- در شکل مقابل قسمت‌های شماره دار چه موادی هستند؟الف) (۱) آب                (۲) مواد فرار

ب) (۱) کربن               (۲) آب

پ) (۱) کربن               (۲) مواد فرار

ت) (۱) آب                  (۲) کربن

ث) (۱) مواد فرار          (۲) کربن

ج) (۱) مواد فرار           (۲) آب  

۴- از بین جمله‌های ریر ، سه جمله را طوری انتخاب کنید که اگر آن‌ها را به دنبال هم بیاوریم، چگونگی تشکیل نفت را به خوبی توضیح دهند.الف: با پیشروی آب دریاها، جنگل‌های ساحلی به زیر آب می‌روند.

ب: رسوب گذاری مواد دانه ریز، بقایای جانداران را می‌پوشاندو

پ: پس از مرگ پلانکتون‌ها، بقایای آن‌ها بر کف دریا فرو می‌ریزد.

ت: رسوب گذاری مواد دانه ریز، درختان جنگل و حیوانات داخل آن را می‌پوشاند.

ث: فشار لایه‌های بالایی و گرما، بقایای جانداران را به نفت و گاز تبدیل می‌کنند.

ج) باکتری‌ها بقایای جانداران را تجزیه می‌کنند و پس از خروج ناخالصی‌ها نفت و گاز به وجود می‌آیند.

۵- از بین اصطلاح‌هایی که در زیر آمده است، کدام یک به طور حتم در یک منبع گاز وجود دارد وکدام یک ممکن است وجود نداشته باشد؟آب شور – سنگ پوششی – سنگ مادر – سنگ مخزن – نفت
۶- کلمه‌ی مناسب از ستون سمت چپ را به جمله‌ی مربوط به ستون سمت راست با یک خط وصل کنید.
ویژگی   نام سنگ
سنگ‌هایی که نفت در آن‌ها تشکیل می‌شود. سنگ پوششی
لایه‌هایی از سنگ گچ یا سنگ‌های رستی که جلوی بالا رفتن نفت را می‌گیرد. سنگ مخزن
سنگ‌هایی که در آن نفت جمع می‌شود. سنگ مادر
۷- متن زیر را به دقت مطالعه کنید وغلط‌های علمی آن را مشخص کرده و صحیح آن‌ها را بنویسید.به سنگ‌هایی که نفت در آن‌ها تشکیل می‌شود، سنگ مخزن گفته می‌شود. نفت پس از تشکیل در اثر گرما از سنگ‌ها‌ی دانه ریز به سمت بالا حرکت می‌کندو اگر موانعی در سر راه آن نباشد به سطح زمین می‌رسدو با هوا ترکیب می‌شود و به مواد بی ارزش تبدیل می‌گردد. اگر در مسیر حرکت نفت لایه‌هایی از سنگ گچ یا سنگ‌های رستی، که به آن‌ها سنگ مادر می‌گویند، قرار بگیردو این لایه شکل مناسبی داشته باشند نفت دیگر نمی تواند به حرکت خود ادامه دهد ودر درز و شکاف و حفره‌های سنگ‌های زیرین این لایه که به سنگ مادر موسوم اند، جمع می‌شود. معمولا به همراه نفت و گاز مقداری آب شیرین هم وجود دارد.
۸- گرافیت معمولا از بین کدام سنگ‌ها استخراج می‌شود؟ چرا؟الف) آذرین بیرونی       ب) آذرین درونی

پ) رسوبی                ت) دگرگونی

۹- در زیر جمله‌هایی را درمورد زغال سنگ مشاهده می‌کنید. به نظر شما کدام جمله‌ها صحیح نیست. جمله‌های غلط را اصلاح کنید و صحیح آن‌ها را بنویسید.الف) زغال سنگ نوعی سنگ آذرین است.

ب) مصرف عمده‌ی زغال سنگ در تولید انرژی الکتریکی گرمایی است.

پ) در تشکیل زغال سنگ، گیاهان پس از مدفون شدن در لایه‌های شن وماسه پس از مدتی به زغال سنگ خوب تبدیل می‌شوند.

ت) زغال سنگ نارس را برای تهیه‌ی زغال کک به کار می‌برند.

۱۰- منشاءسوخت‌های فسیلی چیست؟الف) بقایای جانداران                     ب) آتشفشان‌ها

ج) آب جمع شده درون سنگ‌ها      د) گازهای درون جو

۱۱- به کدام یک سوخت فسیلی گفته نمی شود؟الف) نفت             ب) چوب

ج) زغال سنگ      د) گاز طبیعی

۱۲- کدام یک از منابع زیر، مانند نفت یک منبع طبیعی غیر قابل تجدید و احیا می‌باشد؟الف) نور خورشید      ب) آب دریا

ج) زغال سنگ          د)چوب

۱۳- نفت در چه سنگی تشکیل می‌شود؟الف) سنگ مخزن       ب) سنگ مادر

ج)سنگ پوششی      د)سنگ آذرین

۱۴- سنگ‌هایی که نفت در آن‌ها تشکیل می‌شود، جزء سنگ‌های ……… هستند.الف) رسوبی      ب) آذرین بیرونی

ج) دگرگونی        د) آذرین درونی

۱۵- سنگ‌هایی که نفت در آن‌ها تشکیل می‌شود، به احتمال زیاد:الف) لایه لایه هستند.

ب) سخت، محکم و مرغوبند.

ج) دارای بلورهای ریز هستند.

د) دارای بلورهای درشت هستند.

۱۶- از گذشته تا حال، نظریه‌های گوناگونی درباره‌ی منشاء این ماده پیشنهاد شده است. امروزه اکثر دانشمندان این نظریه را قبول دارند که منشاء این ماد ه از حیوانات و نباتات بسیار کوچکی است که در آب دریاها به مقدار زیاد وجود دارد. این موجودات عمرشان کوتاه و تکثیرشان فوق العاده سریع است.  این ماده ………………. است.

الف) زغال سنگ       ب) نفت

ج) کک                    د) دوده

۱۷- به نظر می‌رسد نفت حاصل تجزیه‌ی اجساد جانوران و گیاهان ذره بینی فراوانی باشد که میلیون‌های سال پیش در دریاها زندگی می‌کردند.. این ماده می‌تواندپس از تشکیل به سطح رسیده و تبخیر شود، اما ممکن است« درداخل لایه‌ی سنگ‌ها به دام افتد»معلم کلاس پس از ادای جمله‌ی آخر از دانش آموزان خواست تا با ذکر یک مثال بیان کنند نفت در لایه‌ی سنگ‌ها چگونه قرار گرفته است؟

گزینه‌های زیر مثال‌های چهار گروه از دانش آموزان را نشان می‌دهد. کدام مثال صحیح و مناسب است؟

الف) آب درون یک اسفنج

ب) آب داخل سنگ‌های یک غار

ج) آب درون یک کوزه

د) آب درون یک مخزن

۱۸- کدام یک منشاء رسوبی ندارد؟الف) نفت             ب) گنیس

ج) زغال سنگ       د) کنگلومرا

۱۹- زغال سنگ از نظر طرز تشکیل به کدام یک از سنگ‌های زیر بیش تر شباهت دارد؟الف) بازالت      ب) کنگلومرا

ج) گرانیت        د) گابرو

۲۰-هنگامی که یک قطعه زغال سنگ را می‌سوزانیم، انرژی ذخیره شده در آْن به صورت انرژی گرمایی در می‌آید. آیا میدانید منشاء اولیه‌ی این انرژی چیست؟ توضیح دهید.


۲1- کدام گزینه صحیح نیست؟الف) هنگام تبدیل زغال سنگ قهوه‌ی به زغال سنگ خوب، مواد فرار و آب به طور کامل از آن خارج می‌شود.

ب) زغال سنگ‌های خوب را برای تهیه‌ی زغال کک به کار می‌برند.

ج) میزان استخراج زغال سنگ روز به روز در حال افزایش است.

د) امروزه از زغال سنگ مانند گذشته برای سوختن و تولید انرژی استفاده نمی کنند.آخرین ویرایش: - -

دوشنبه 13 شهریور 1396 06:07 ب.ظ
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i
read this paragraph i thought i could also create comment due to this sensible piece of writing.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:31 ق.ظ
Good article. I will be going through some of these issues as well..
شنبه 14 بهمن 1391 10:44 ب.ظ
ممنون
جمعه 13 بهمن 1391 05:58 ب.ظ
خیلی خوب بود مرسی
پنجشنبه 12 بهمن 1391 02:59 ب.ظ
مثل همیشه عالی.مرسی
پنجشنبه 12 بهمن 1391 11:19 ق.ظ
khaili mamnon vali ma k tamamesho nakhondim
سیده نرجس قوام
مطالب قبل از تدریس در وب گذاشته می شود
چهارشنبه 11 بهمن 1391 02:34 ب.ظ
6
سه شنبه 10 بهمن 1391 01:03 ب.ظ
دوشنبه 9 بهمن 1391 02:22 ب.ظ
ممنون سوال هارو بیدا كردم
یکشنبه 8 بهمن 1391 06:55 ب.ظ
ممنونم خانوم قوام
یکشنبه 8 بهمن 1391 05:17 ب.ظ
ممنون.
یکشنبه 8 بهمن 1391 02:16 ب.ظ
خیلی ممنون.
یکشنبه 8 بهمن 1391 01:11 ب.ظ
مکمل خوبی برای کتاب است ممنون
یکشنبه 8 بهمن 1391 01:10 ب.ظ
مکمل خوبی برای کتاب است ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر